top of page

Kolektif Bilinç Şiiri

main-qimg-1f6e6a1abad024419f53e9d7f3dbbc76-lq_edited.jpg

Katılımcı Sayısı: 10 - 200 Kişi

Süre: 2 Saat

Odak Grubu: Ekip olma becerisi, birlikte olma duygusu, kaygı bozuklukları

Ortak dilinizi dinlemek ister misiniz?
Ekibinizin içindeki ortak duyguyu duymak nasıl olurdu?
Şirketinizin bir şiiri olabileceğinden bahsediyorum; hem de çalışanlarınız tarafından yazılacak.
Bu atölye çalışması ekip özelliklerini güçlendirmek, çalışanlar arası empatiyi sağlayarak departmanlar arası çatışmayı en aza indirgemeyi amaçlar.

Bu çalışmayı yapabilmek için, işyerinde mümkün olan her departmandan katılacak çalışanların olması önemlidir. Böylece her kademedeki çalışan birbiriyle empati kurma yeteneğini kurabilir olacak.

İhtiyaç Malzemeleri: Kağıt ve kalem yeterlidir. Aynı zamanda çalışmanın yapılacağı yerde ses sistemine ihtiyaç duyulacaktır. Hem rahat sunum yapabilmek kurabilmek hem de çalışma esnasında dinletilecek müzik için gereklidir. Konferans salonu gruplar halinde bir araya gelinecek şekilde organize edilebilir olmasını bekliyoruz.
 


İşinizin 'Bilincine' Hitap Etme Zamanı

Liderlerin işletmelerinizin “bilincini” sahiplenme zamanı geldi. Bilinci bir tür ruhsal büyü olarak görüp hemen reddedenler için, aramızdaki en bilimsel, analitik ve şüpheci kişiler için bile hızlı bir referans noktası sunmama izin verin. Bir an için kendi iç hayatınız üzerinde kısaca düşünün. Düşünceleriniz, kendi içinizde yaşadığınız konuşmalar ve duyusal deneyimleriniz size özeldir. Bilincinizden bahsederken, kendinizin o içsel boyutunun kalitesine işaret ediyorum. İç alanınız eleştirel ve yargılayıcı bir deneyim mi yoksa durgun, sessiz ve derin bir iç huzur durumu mu? Herkes bu süreklilikte bir yerdedir.

Tüm şirketler dünyada ortaya koyduklarına (ürünler, hizmetler, pazarlama) odaklanır, ancak birçok şirket içinde ne inşa ettiklerini düşünmek için çok az zaman harcar. Özellikle, yalnızca en başarılı kuruluşların, yani güçlü bir "iç işletim sistemine" sahip olanların, kolektif bir bilinci nasıl geliştirdikleri hakkında kasıtlı olarak düşünme eğiliminde olduklarını görürüz.

Kolektif Bilinç Nedir?
Kolektif bilinç, bir sosyal grup veya toplum için ortak olan ortak inançları, fikirleri, tutumları ve bilgileri ifade eder. Farkında olsanız da olmasanız da, bu kavramın kanıtlarını günlük yaşamda etrafınızda görebilirsiniz. Kolektif bilincin sonuçları (veya eksikliği) küçük ve büyük organizasyonlarda görülebilir. Kolektif bilinç, ordu kadar büyük takımları etkileme gücüne sahiptir.

İşlevler arası ekipler oluşturma
İşyeri genelinde kolektif bir bilince sahip olmak, bir kuruluşun insanların doğru zamanda doğru bilgilerle donatıldığı işlevsel bir ortam oluşturmasına yardımcı olabilir. Farklı disiplinlerden ve bölümlerden insanları bir araya getirerek, ortak bir amaç için bireylere bilgilerini başkalarıyla paylaşma şansı vermiş olursunuz.

Kolektif bilinç oluşturmak tamamen güven ile ilgilidir
Bu güven, takımlar arasında olduğu kadar bireyler arasında da var olmalıdır. Departmanların tarihsel olarak rekabetçi bir ilişkisi vardır, ancak bu düşmanlığı azaltmak için çalışanları diğer takımların ve departmanların üyeleriyle ilişki kurmaya teşvik edebilirsiniz. Büyük bir organizasyonda herkesin birbirini tanıması mümkün değildir, ancak her kişi birkaç kişiyi tanıyorsa, her takımdan diğerine en az bir bağlantı olması muhtemeldir. Bu, kolektif bilincin gelişmesi için gerekli bilgilerin yayılmasını kolaylaştırır.

Bir kuruluş içindeki güveni ve bağlantıları teşvik ederek, kolektif bilincin kök salabileceği ortamı inşa edersiniz. İnsanlar karar vermek için kendilerini daha güçlü hissedecek ve bu kararlara göre hareket etme konusunda daha güvende hissedecekler. Organizasyon bir bütün olarak daha uyarlanabilir hale gelir ve tüm takımlar daha kolay başarılı olabilir.

bottom of page