top of page

Katılımcı Sayısı: 30 - 150 Kişi

Süre: 3 Saat

Odak Grubu: Ekip olma becerisi, birlikte olma duygusu, empati kurabilme

Büyük Resim ekibinizde belirli bir mesajı güçlendirmenize yardımcı olan sanat tabanlı bir etkinliktir.

Grup, küçük takımlara ayrılır ve sanat eserleri için bir tema belirlenir. Siz bize daha önce yapacağımız görüşmede şirketinizin ihtiyacını belirtirseniz buna göre bir konu verilir. Bu, yaratıcı ve eğlenceli bir ekip olma etkinliğidir. Çıkan eser de sizin ortak aklınızın bir şaheseri olacak. 


İhtiyaç Malzemeleri: Tuvaller, boyalar, fırçalar, önlükler, örtüler vs... sanatsal her türlü malzeme. Tüm malzemeleri isterseniz biz sizin için temin edebiliriz veya planladığımız atölyeye göre gerekli olacakları sizin temin etmeniz için ihtiyaç listesini paylaşabiliriz. Bu konudaki şartları sizinle belirleyeceğiz. Kişi sayısına uygun bir alana ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca ses ve müzik sistemi de gereklilikler arasındadır.


İşinizin 'Bilincine' Hitap Etme Zamanı

Liderlerin işletmelerinizin “bilincini” sahiplenme zamanı geldi. Bilinci bir tür ruhsal büyü olarak görüp hemen reddedenler için, aramızdaki en bilimsel, analitik ve şüpheci kişiler için bile hızlı bir referans noktası sunmama izin verin. Bir an için kendi iç hayatınız üzerinde kısaca düşünün. Düşünceleriniz, kendi içinizde yaşadığınız konuşmalar ve duyusal deneyimleriniz size özeldir. Bilincinizden bahsederken, kendinizin o içsel boyutunun kalitesine işaret ediyorum. İç alanınız eleştirel ve yargılayıcı bir deneyim mi yoksa durgun, sessiz ve derin bir iç huzur durumu mu? Herkes bu süreklilikte bir yerdedir.

Tüm şirketler dünyada ortaya koyduklarına (ürünler, hizmetler, pazarlama) odaklanır, ancak birçok şirket içinde ne inşa ettiklerini düşünmek için çok az zaman harcar. Özellikle, yalnızca en başarılı kuruluşların, yani güçlü bir "iç işletim sistemine" sahip olanların, kolektif bir bilinci nasıl geliştirdikleri hakkında kasıtlı olarak düşünme eğiliminde olduklarını görürüz.

Kolektif Bilinç Nedir?
Kolektif bilinç, bir sosyal grup veya toplum için ortak olan ortak inançları, fikirleri, tutumları ve bilgileri ifade eder. Farkında olsanız da olmasanız da, bu kavramın kanıtlarını günlük yaşamda etrafınızda görebilirsiniz. Kolektif bilincin sonuçları (veya eksikliği) küçük ve büyük organizasyonlarda görülebilir. Kolektif bilinç, ordu kadar büyük takımları etkileme gücüne sahiptir.

İşlevler arası ekipler oluşturma
İşyeri genelinde kolektif bir bilince sahip olmak, bir kuruluşun insanların doğru zamanda doğru bilgilerle donatıldığı işlevsel bir ortam oluşturmasına yardımcı olabilir. Farklı disiplinlerden ve bölümlerden insanları bir araya getirerek, ortak bir amaç için bireylere bilgilerini başkalarıyla paylaşma şansı vermiş olursunuz.

Kolektif bilinç oluşturmak tamamen güven ile ilgilidir
Bu güven, takımlar arasında olduğu kadar bireyler arasında da var olmalıdır. Departmanların tarihsel olarak rekabetçi bir ilişkisi vardır, ancak bu düşmanlığı azaltmak için çalışanları diğer takımların ve departmanların üyeleriyle ilişki kurmaya teşvik edebilirsiniz. Büyük bir organizasyonda herkesin birbirini tanıması mümkün değildir, ancak her kişi birkaç kişiyi tanıyorsa, her takımdan diğerine en az bir bağlantı olması muhtemeldir. Bu, kolektif bilincin gelişmesi için gerekli bilgilerin yayılmasını kolaylaştırır.

Bir kuruluş içindeki güveni ve bağlantıları teşvik ederek, kolektif bilincin kök salabileceği ortamı inşa edersiniz. İnsanlar karar vermek için kendilerini daha güçlü hissedecek ve bu kararlara göre hareket etme konusunda daha güvende hissedecekler. Organizasyon bir bütün olarak daha uyarlanabilir hale gelir ve tüm takımlar daha kolay başarılı olabilir.

bottom of page