top of page

Ebeveynler İçin
Mahremiyet Eğitimi

CC_Express_20211228_1535110.5344631729833139.png

Günümüzde özellikle sanal dünyanın geldiği nokta düşünüldüğünde mahremiyet kavramını yeniden tartışır olduk. Eskiden söylemeye bile çekinilen şeyleri, toplum şimdi göstermek için yarışır durumda... Bu da hayatımızda pek çok güvenlik açığını ve ihlali beraberinde getirmiş oldu. Cinsel istismardan sosyal medyadaki tacizlere varana kadar toplumsal olarak büyük bir sorun yaşanıyor.

Peki neden? Doğduğu andan itibaren çocuğumuzu bir birey olarak görebiliyor muyuz? Bedensel özerkliğine saygı gösteriyor, onun fiziksel ve ruhsal yaşantısı üzerinde bir egemenlik kuruyor muyuz? Kısacası yeni doğmuş veya 15 yaşına gelmiş olsun, çocuğumuza gerçekten saygı gösteriyor muyuz? Bu eğitimde nasıl bir ebeveyn olduğumuzu fark edecek, ihlallerimiz varsa öğrenecek ve değiştirmenin yollarını arayacağız.

Mahremiyet nedir?

Mahremiyet, başkasının sınırlarını ihlal etmeyen ve kendi sınırlarını belirleyen bedensel, duygusal, düşünsel ve sosyal özerkliktir. Bu tanım, 2017 yılında düzenlenen mahremiyet çalıştayında yapılmıştır.

Mahremiyet Eğitimi ise çocuğun kendi duygu dünyasını yönetme becerisini elde etmesini sağlayan, kişilik eğitimidir.

Mahremiyet kavramı değişken ve kültürel bir yapısı vardır. Toplumdan topluma değişebildiği gibi kişiden kişiye de değişmektedir. Biri için mahrem olmayan başka birisi için tabu dahi olabilir. Bu tamamen kişisel ve kültüreldir. 

Mahremiyet eğitimi içeriğinde özel alan kavramı (fiziksel, düşünsel, duygusal ve sosyal), doğru-yanlış kavramları, çocuk hakları ve sorumlulukları, toplumsal sınırlar ve kişisel sınırlar,  hayır diyebilme, sevgi, saygı, kişisel farkındalık, vücut sistemlerinin nasıl çalıştığı, ergenlikte cinsiyet eğitimi, ergenlikte duygusal ilişkilerde sınırlar koyabilmek, güven ve mahremiyet arasındaki fark ve sınırlar, özgüven inşası gibi çok önemli konular yer almaktadır. Tüm bu eğitimler yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir.

Atölye Eğitim başlıkları:
- Mahremiyet nedir?

- Mahremiyet Eğitimi Alanları

- Beden Mahremiyeti

- Cinsel İstismar

- Zaman Mahremiyeti

- Mekan Mahremiyeti

- Bilgi Mahremiyeti

- Dijital Mahremiyet

Atölye Tarihleri için    >>>>>

bottom of page